Měřicí přístroje vlhkosti stavebních materiálů

Příliš vlhký podklad předává vlhkost položené dřevěné podlaze, která se v důsledku bobtnání dřeva roztahuje. Následkem je zkřivení podlahy.

Měřicí přístroje vlhkosti stavebních materiálů merlin® umožňují rychlé, snadné, přesné a především nedestruktivní měření obsahu vlhkosti –například v betonové mazanině, takže na položené podlaze nevzniknou žádné následné škody.
 

EVO CC

Pomocí měřicího přístroje vlhkosti v betonové mazanině EVO CC za několik sekund změříte vlhkost mazaniny na několika místech a můžete se ihned rozhodnout, zda je podklad dostatečně suchý. Neexistuje rychlejší a příhodnější metoda ke zjištění obsahu vlhkosti v betonové mazanině.