Měřicí technika

S merlin® máte měřitelnou výhodu

Vlhkost je všude. Ve vzduchu, v materiálech, jako jsou dřevěné trámy, parkety, dýhy, omítka, zdivo, mazanina, papír nebo karton, a samozřejmě také v potravinách. Určitý stupeň vlhkosti je tu zcela žádoucí. Při příliš suchém okolním vzduchu však speciální hygroskopické látky mění svůj tvar a materiálové vlastnosti. Tyto nežádoucí účinky mohou být velmi nákladné. 

Společnost merlin® se již od roku 1996 věnuje měřicí technice v oblasti vlhkosti. Naše ruční měřicí přístroje se těší vynikající mezinárodní pověsti a jsou exportovány do více než 70 zemí.

 

 Vaše výhody:

  • Rychlé a přesné výsledky
  • Nedestruktivní měření materiálové vlhkosti
  • Individuální a snadná volba druhů výrobků
  • Šikovný malý rozměr, dobře padnoucí do ruky
  • Velké digitální zobrazení
  • Automatické vypnutí
  • Automatické vyrovnání teplot okolí a teploty materiálu
  • Provoz na baterie
  • Záznam dat

Naše produktová paleta zahrnuje přesné přístroje jak pro koncové spotřebitele, tak i pro profilový sektor: