Certifikáty

 

ISO 9001 – podnikové procesy

Mezinárodní norma, která ukládá minimální standardy, podle nichž je třeba stanovit postupy v podnicích – aby bylo zajištěno, že zákazníci obdrží očekávanou kvalitu. ISO 9001 se vztahuje na kvalitu a spolehlivost výkonů a dodávek, neznamená ale certifikaci výrobku.

 

ISO 14001 – management životního prostředí

Slouží k zaměření celého podniku na cíle a potřeby, které se týkají životního prostředí. Základem je dodržování všech relevantních zákonných a úředních podmínek. Další cíle týkající se životního prostředí si podnik může zvolit sám. Vylepšení lze dosahovat v různých oblastech, např. v použití materiálu, energií, managementu odpadních vod a emisí, ekologickém zásobování apod.

 

ISO 22000 – Bezpečnost potravin

Tato norma slouží harmonizaci různých norem v oblasti potravinářství. ISO 22000 staví na ISO 9001 a je rozšířena o speciální požadavky na podniky, které produkují a zpracovávají potraviny, resp. s nimi manipulují. ISO 22000 spojuje systém managementu kvality s konceptem HACCP a požadovaným preventivním programem pro zvýšení bezpečnosti potravin.

  

ISO 13485 – Lékařské produkty

Normy ÖNORM H6020-1:2007 „Vzduchotechnická zařízení v léčebných ústavech – projektování, zřizování a kontrola“ a ISO 13485 „Lékařské produkty – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely regulace“ byly přitom odvozeny z požadavků na lékařská vzduchotechnická zařízení, která ve smyslu ISO 13485 nejsou lékařskými produkty. To bylo přezkoušeno na základě seznamu požadavků zkušebního ústavu TÜV NORD Rakousko. Firma merlin® přitom prokázala, že stanovené požadavky byly začleněny do systému managementu kvality, jsou zachovány a pravidelně kontrolovány.