Vysokotlaké zvlhčování vzduchu

Technologie MICRO DROP od merlin®

Zvlhčování vzduchu tou nejjemnější metodou! Veškerá vysokotlaká zařízení na zvlhčování vzduchu merlin® jsou vybavena naší technologií MICRO DROP na nejjemnější rozprašování vodní mlhoviny.* To znamená, že voda je jemně rozprašována buď ve zvlhčovacích modulech na stropě (v případě přímého zvlhčování místnosti) nebo v klimatizační či ventilační šachtě (v případě zvlhčování pro vzduchotechnická vedení).

Oba typy vysokotlakého zvlhčování vzduchu

   

Přímé zvlhčování místností

Systémy zvlhčování vzduchu merlin® ALPHA a VISCORE se používají tam, kde má být přímo zvlhčován vzduch v místnosti. V takovém případě se upravená voda přivádí prostřednictvím rozvodů vysokotlakých hadic k inovativním zvlhčovacím modulům technologií MICRO DROP. Tyto moduly jsou namontované na stropě nebo na stěně a odsud je voda jemně rozprašována do volného prostoru místnosti.

 

obr. rozdělení tepla

Centrální řídicí jednotky regulují na základě podnětů od senzorů vlhkosti průběh a dobu trvání přestávek zvlhčování vzduchu. Každý systém zvlhčování vzduchu merlin® je navržený přesně podle Vašich potřeb a může být bez problémů integrován do stávajících místností nebo v případě potřeby i rozšířen. Instalace může probíhat v normálním případě bez narušení probíhajícího provozu.
 

Vaše výhody:

 • Modulární funkční konstrukce
 • Variabilní systém zvlhčování
 • Nízké nároky na údržbu a nepatrné provozní náklady
 • Nižší spotřeba energie
 • Vysoká bezpečnost provozu
 • Vysoké hygienické standardy
 • U VISCORE možná vlastní montáž
 • Snadná obsluha
 • Možná vizualizace a ukládání dat na PC
 • K dispozici individuální rozhraní k nadřazeným řídicím systémům budov

Multifunkční špičkový systém

Zvlhčovací zařízení vzduchu ALPHA je špičkový systém merlin® určený k přímému zvlhčování místností, který pracuje s filtrovanou a hygienicky nezávadnou vodou. Voda podle volby protéká napřed změkčovacím zařízením, reverzní osmózou a dezinfekční jednotkou. Následně je voda čerpána vysokotlakým čerpadlem z nerezové oceli pod tlakem cca 70 bar ke zvlhčovacím modulům a tam je jemně rozprašována pomocí vysoce výkonných trysek MICRO DROP.

Flexibilní vícezónové řízení PLC s dotykovou obrazovkou se v kombinaci s kvalitními senzory vlhkosti stará o přesnou a rovnoměrnou vlhkost v místnosti.

S volitelnou vizualizací na PC máte kdykoliv kompletní přehled o celém systému. Navíc je možný záznam dat.

Trend nastavení kvality v budoucnosti s intuitivním designem

Upravená pitná voda je komprimována pomocí vysokotlakého čerpadla a dopravována prostřednictvím vysokotlakého potrubí do jednotlivých zón. Tam je distribuována prostřednictvím vlhčicích modulů. Vysoce výkonné trysky MICRO DROP zaručují nejlepší rozprášení při dlouhé životnosti.

Centrální řídicí jednotka se používá k řízení doby chodu a doby přestávek procesu zvlhčování. Čidla vlhkosti přenášejí aktuální hodnotu vlhkosti vzduchu na grafický dotykový panel s ovládacím řízením PLC.

Do nového designu se promítá nejen princip uspořádání moderní technologie plug and play, ale také znamená technologickou a v neposlední řadě optickou budoucnost.

Modulární systém pro veletrhy, párty a další

S COOLER je snadné zůstat cool! Koncept COOLER, vyvinutý společností merlin® již v roce 2003, je založený na adiabatickém chladicím efektu vody. Moduly COOLER, namontované například na stojanech, rozprašují vodu pod vysokým tlakem na mikroskopické částice, které jsou okamžitě absorbovány okolním vzduchem. Tím se vzduch v bezprostředním okolí ochlazuje, chladný, vlhký vzduch klesá dolů a zajišťuje tak citelný a příjemný chladicí účinek.

Naše moduly COOLER jsou již na mnoha luxusních výletních lodích  po celém světě a postaraly se i o příjemně chladné klima v „německém domě“ na olympijských hrách v Athénách.
 

Vaše výhody

Četné oblasti použití:

 • Snížení horka díky adiabatickému chlazení
 • Individuálně přizpůsobené Vašim požadavkům
 • Pro vnitřní i venkovní prostory
 • Modulární a flexibilní stavebnicový systém
 • Vhodné pro montáž svépomocí
 • Téměř bezhlučný
 • Snadná manipulace
 • Zážitková Gastronomie
 • Zemědělství
 • Veletržní haly
 • Kulturní a zábavní centra
 • Sportovní haly
 • Plovárny
 • Luxusní výletní lodi pro okružní plavby
 • A mnohé další

2. Kanálové zvlhčování

Patentovaný* systém zvlhčování vzduchu merlin® ORBIT WING® se dá bez problémů začlenit do každé stávající ventilační nebo klimatizační jednotky a spolu se senzory vlhkosti a řídicí automatikou zajišťuje efektivní a vysoce úsporné zvlhčování vzduchu.

O 50 % kratší trasa výparů

ORBIT WING®

patentované lopatkové prvky pro defi nované vedení vzduchu

MICRO DROP HIGH PERFORMANCE tryska

vč. automatické funkce Drop-Stop

Snímač vlhkosti

   

Opti malizovaný odlučovač kapek z ušlechti lé oceli

Odlučovač s jemnými oky s nízkou ztrátou tlaku (cca 100 Pa při 2 m/s)

Automati cké řízení PLC

Zóny jednotlivě volitelné, lineárně regulovatelné od cca 15 % do 100 % max. zvlhčovacího výkonu. Plně programovatelné. Barevný TFT display s dotykovou obrazovkou a rozhraním OPC.

Hydraulické čerpadlo řízené měničem frekvence, s vodním mazáním

(bezolejové, tzn. bezúdržbové)

patentované lopatkové prvky pro defi nované vedení vzduchu

vč. automatické funkce Drop-Stop

Odlučovač s jemnými oky s nízkou ztrátou tlaku (cca 100 Pa při 2 m/s)

Zóny jednotlivě volitelné, lineárně regulovatelné od cca 15 % do 100 % max. zvlhčovacího výkonu. Plně programovatelné. Barevný TFT display s dotykovou obrazovkou a rozhraním OPC.

 

Abb. Orbit Wing

Patentované* ORBIT WING® křídlové prvky umožňují cílené rozvíření aerosolů na hraně proudění. Aerosoly poletují v kruhu a urazí delší letovou dráhu při zkrácené vzdálenosti. Tím vzniká extrémně krátká dráha vypařování, což se projevuje jako navýsost hygienické a obzvlášť prostorově úsporné řešení.

Vaše výhody:

 • 98 % odpaření vody při ideálních podmínkách montáže
 • Nejnižší spotřeba energie od pouhých 2,5 až 3 watty (ve srovnání s parním zvlhčováním cca 90 % úspory energie)
 • Modulární konstrukce pro velmi snadnou montáž
 • Možné vestavění do téměř každé ventilační nebo klimatizační jednotky
 • K zachování kvality vody není třeba žádné chemie
 • Patentovaná* kombinace stupňové a tlakové regulace
 • Nepatrné náklady na údržbu
 • Bez tvorby kondenzátu
* Patentováno (AT PCT)

K zabudování do ventilačních nebo klimatizačních jednotek

U patentovaného* zařízení na zvlhčování vzduchu ORBIT WING® se vzduch pomocí vysoce výkonných trysek MICRO DROP zvlhčuje přímo ve ventilačním vzduchotechnickém vedení. U tohoto systému nejsou na rozdíl od přímého zvlhčování místnosti ALPHA a VISCORE zapotřebí žádné zvlhčovací moduly na stropě nebo stěně.

Patentované křídlové prvky ORBIT WING®* umožňují cílené rozvíření aerosolů na hraně proudění. To šetří místo a zajišťuje enormní úsporu vody a energie! ORBIT WING® se kromě toho vyznačuje extrémně nízkou spotřebou energie, pouze 2,5 až 3 watty. Ve srovnání s parním zvlhčováním tak ušetříte cca 90 % energie.

* Patentováno (AT, PCT)

Vysokotlaké zvlhčovací systémy vzduchu merlin® se v zásadě skládají z těchto součástí: