Vysokotlaké zvlhčování vzduchu

Technologie MICRO DROP od merlin®

Zvlhčování vzduchu tou nejjemnější metodou! Veškerá vysokotlaká zařízení na zvlhčování vzduchu merlin® jsou vybavena naší technologií MICRO DROP na nejjemnější rozprašování vodní mlhoviny.* To znamená, že voda je jemně rozprašována buď ve zvlhčovacích modulech na stropě (v případě přímého zvlhčování místnosti) nebo v klimatizační či ventilační šachtě (v případě zvlhčování pro vzduchotechnická vedení).

Oba typy vysokotlakého zvlhčování vzduchu

   

Přímé zvlhčování místností

Systémy zvlhčování vzduchu merlin® ALPHA a VISCORE se používají tam, kde má být přímo zvlhčován vzduch v místnosti. V takovém případě se upravená voda přivádí prostřednictvím rozvodů vysokotlakých hadic k inovativním zvlhčovacím modulům technologií MICRO DROP. Tyto moduly jsou namontované na stropě nebo na stěně a odsud je voda jemně rozprašována do volného prostoru místnosti.

 

obr. rozdělení tepla

Centrální řídicí jednotky regulují na základě podnětů od senzorů vlhkosti průběh a dobu trvání přestávek zvlhčování vzduchu. Každý systém zvlhčování vzduchu merlin® je navržený přesně podle Vašich potřeb a může být bez problémů integrován do stávajících místností nebo v případě potřeby i rozšířen. Instalace může probíhat v normálním případě bez narušení probíhajícího provozu.
 

Vaše výhody:

 • Modulární funkční konstrukce
 • Variabilní systém zvlhčování
 • Nízké nároky na údržbu a nepatrné provozní náklady
 • Nižší spotřeba energie
 • Vysoká bezpečnost provozu
 • Vysoké hygienické standardy
 • U VISCORE možná vlastní montáž
 • Snadná obsluha
 • Možná vizualizace a ukládání dat na PC
 • K dispozici individuální rozhraní k nadřazeným řídicím systémům budov

2. Kanálové zvlhčování

Patentovaný* systém zvlhčování vzduchu merlin® ORBIT WING® se dá bez problémů začlenit do každé stávající ventilační nebo klimatizační jednotky a spolu se senzory vlhkosti a řídicí automatikou zajišťuje efektivní a vysoce úsporné zvlhčování vzduchu.

O 50 % kratší trasa výparů

ORBIT WING®

patentované lopatkové prvky pro defi nované vedení vzduchu

MICRO DROP HIGH PERFORMANCE tryska

vč. automatické funkce Drop-Stop

Snímač vlhkosti

   

Opti malizovaný odlučovač kapek z ušlechti lé oceli

Odlučovač s jemnými oky s nízkou ztrátou tlaku (cca 100 Pa při 2 m/s)

Automati cké řízení PLC

Zóny jednotlivě volitelné, lineárně regulovatelné od cca 15 % do 100 % max. zvlhčovacího výkonu. Plně programovatelné. Barevný TFT display s dotykovou obrazovkou a rozhraním OPC.

Hydraulické čerpadlo řízené měničem frekvence, s vodním mazáním

(bezolejové, tzn. bezúdržbové)

patentované lopatkové prvky pro defi nované vedení vzduchu

vč. automatické funkce Drop-Stop

Odlučovač s jemnými oky s nízkou ztrátou tlaku (cca 100 Pa při 2 m/s)

Zóny jednotlivě volitelné, lineárně regulovatelné od cca 15 % do 100 % max. zvlhčovacího výkonu. Plně programovatelné. Barevný TFT display s dotykovou obrazovkou a rozhraním OPC.

 

Abb. Orbit Wing

Patentované* ORBIT WING® křídlové prvky umožňují cílené rozvíření aerosolů na hraně proudění. Aerosoly poletují v kruhu a urazí delší letovou dráhu při zkrácené vzdálenosti. Tím vzniká extrémně krátká dráha vypařování, což se projevuje jako navýsost hygienické a obzvlášť prostorově úsporné řešení.

Vaše výhody:

 • 98 % odpaření vody při ideálních podmínkách montáže
 • Nejnižší spotřeba energie od pouhých 2,5 až 3 watty (ve srovnání s parním zvlhčováním cca 90 % úspory energie)
 • Modulární konstrukce pro velmi snadnou montáž
 • Možné vestavění do téměř každé ventilační nebo klimatizační jednotky
 • K zachování kvality vody není třeba žádné chemie
 • Patentovaná* kombinace stupňové a tlakové regulace
 • Nepatrné náklady na údržbu
 • Bez tvorby kondenzátu
* Patentováno (AT PCT)