Zvlhčování vzduchu

Se systémy zvlhčování vzduchu merlin® podnikáte zdravě

Make your business smile! Relativní vlhkost vzduchu ve vnitřních prostorách, jako jsou kanceláře, výrobní nebo skladové prostory, je důležitým kritériem úspěchu pro zdravý podnik – zdravý ve smyslu ekonomickém, ale také pokud jde o zdraví jeho zaměstnanců. Relativní vlhkost vzduchu mezi 40 a 60 % je optimální pro člověka, materiál i stroje.

Příliš suchý okolní vzduch může vést k nežádoucím změnám tvaru a deformacím u materiálu a výrobků, nebo také k problémům v důsledku elektrostatického náboje. Kromě prodloužené doby výroby má „špatné klima“ za následek i větší spotřebu materiálu a sníženou výkonnost personálu – až po delší absence v důsledku zvýšené nemocnosti.

Nadto ovlivňuje vlhkost vzduchu i to, jak člověk pociťuje teplo. Pokud je vzduch v místnosti příliš suchý, musí se vytápět asi o 1 až 2 °C, aby se člověk cítil stejně příjemně jako při optimální vlhkosti vzduchu.*

Systémy zvlhčování vzduchu merlin® se postarají o cílenou nápravu! S nejmodernějšími technologiemi a v mnoha různých provedeních zaručují maximální účinnost. Promyšlená a celosvětově osvědčená řešení merlin® se většinou amortizují již v prvním roce, protože se sníží zmetkovost, počet reklamací, nemocnost a také náklady na energii a naproti tomu stoupne produktivita.

Všechny systémy na zvlhčování vzduchu merlin® jsou koncipovány tak, že se integrují do stávajících klimatizačních jednotek, nebo je možné je také realizovat jako samostatná řešení.

 

Sortiment merlin® zahrnuje systémy na

Vysokotlaké zvlhčování vzduchu

Zjistit více ...

Zjistit více

Ultrazvukové zvlhčování vzduchu

Zjistit více ... 

Zjistit více

Zvlhčování vzduchu rotačními lamelami

Zjistit více ... 

Zjistit více

Úpravu vody

 

Zjistit více ... 

Zjistit více

Zvlhčování vzduchu stlačeným vzduchem

Zjistit více... 

Zjistit více

Úpravu vody

 

Zjistit více ... 

Zjistit více

Společnost merlin® se stará o dokonalé klima v těchto odvětvích:

 • Automobilovýprůmysl
 • Technika vybavení budov
 • Dřevozpracující průmysl
 • Tiskařský a papírenský průmysl
 • Elektronický průmysl
 • Textilní a kožedělný průmysl
 • Průmysl zpracování plastů
 • Potravinářský průmysl
 • Průmysl
 • zpracování kompozitů
 • Recyklační průmysl| a mnohé další

 

* Zdroj: R. G. Steadman (1979)